Vinarstvo Bizjak

Na kratko | Short

S spoštovanjem do tradicije in narave ter s pridihom sodobnosti.

Respect for tradition and nature and a touch of modernity.


Nakup. Buy.

 

Naša kmetija se nahaja v Braniku v spodnji Vipavski dolini. Kot je tu živeči Gregorčič napisal – deželi rajsko mili. In res je tako. Dobrih šest hektarjev vinogradov posajenih z različnimi sortami grozdja, tako svetovnimi, kot tudi z avtohtonimi, ki dozorijo v najboljša vina. Razpoznavni znak naše kmetije so vratca od soda po domače »portela«, ki nas povezujejo tako s preteklostjo kot tudi sedanjostjo.
Portela kot simbol posode v kateri se hrani celoleten trud in delo kmetije ter zaveza za prihodnosti. S spoštovanjem do tradicije in narave ter s pridihom sodobnosti.

Our farm is located in Branik in the lower Vipava valley. As Slovenian famous poet Gregorčič, who lived here, wrote - the Land of Paradise. And it's true. A good six hectares of vineyards planted with different grape varieties, both world-wide and autochthonous, which bring them to the best wine. The distinguishing sign of our farm is the door of the barrel by the domestic "portela", which connects us both with the past and the present. Portela as a symbol of a vessel in which the yearly work and work of the farm is kept and the commitment for the future. Respect for tradition and nature and a touch of modernity.